Over TPAST

inpASsen                                           

Het optimaal inzetten van de ambtelijk ondersteuning is voorwaarde voor de professionalisering van medezeggenschap. TPAST ziet de ambtelijk secretaris als de verbinding binnen de  puzzel: hij/zij zorgt voor continuïteit , steunt de OR beleidsmatig en zorgt voor adequate scholing van de OR-leden.

De leergangen van TPAST leiden ambtelijk secretarissen op om ondernemingsraden te ondersteunen met brede en diepe kennis en kunde. En dragen bij aan de verdere verdieping en professionalisering van het beroep.


toepASsen

TPAST heeft trainers in huis, die jarenlange ervaring hebben met het scholen van ambtelijk secretarissen en ondernemingsraden , en die met name de samenwerking tussen ambtelijk secretaris en ondernemingsraad willen bevorderen.  Daarom besteden wij in onze maatwerkcursussen voor ondernemingsraden veel aandacht  aan de rol van de ambtelijk secretaris.

Medezeggenschap is en blijft mensenwerk. Een maatwerktraining bij TPAST wordt bij voorkeur uitgebouwd tot een proces waarbij (individuele) coaching, advisering en ondersteuning op afstand leiden tot een maximaal leereffect. De ambtelijk secretaris fungeert daarbij als motor en ziet toe op de transfer. 


bijpASsen

De kracht van TPAST zijn de trainers. Zij zorgen voor de ‘klik’. Daarbij gaan zij uit van eigen kracht en zoeken met u naar die stukjes die voor verbinding zorgen.

Geen pasklare vormpjes maar echt maatwerk!

Naar de teamleden

 

 

 

DASMO en TPAST bundelen hun krachten! 

DASMO en TPAST, als toonaangevende partijen voor de opleiding van ambtelijk secretarissen (AS-en) en andere medezeggenschapsondersteuners en training en begeleiding van medezeggenschaporganen, bundelen hun krachten.
 
Per 1 januari 2016 krijgt de samenwerking gezicht door de nieuwe BV:

DASMO-TPAST

Voor onze klanten en relaties blijft vooralsnog alles ongewijzigd doorgaan.

DASMO-TPAST bevordert het functioneren van de ambtelijk secretaris en (zo ook) dat van het medezeggenschapsorgaan (AS + OR = MZ2). Lees verder....